Oljans historia

Kärt barn har många namn; Råolja kallas även petroleum, mineralolja, bergolja och ibland nafta.

Det är en ibland tunnflytande, ibland tjock, vätska som bildats under tusentals år i jordens inre, av döda växter och djur som inte förmultnat, utan omvandlats av tryck och värme till kolväten.

Hela den processen tar omkring 100.000 år och har pågått så länge det funnits växter och djur på jorden, alltså i många miljoner år.

Nu utvinns oljan genom borrning i marken eller havsbottnen.

Experter varnar för att vi förbrukar mycket mer olja än vad som hinner bildas.

Oljeindustrin är inte gammal. Den började i mitten av 1800-talet då bland andra bröderna Nobel anlade raffinaderier i Baku. I det Österrikiska kronlandet Galizien (nuvarande Polen) hinkades olja upp ur handgrävda brunnar och raffinerades till lysolja. Målet var att lysoljan skulle transporteras till Prag för att användas till gatubelysning där, men detta verkställdes aldrig, troligtvis på grund av dåliga transportmöjligheter.

Kemisten James Young.

Kemisten James Young.

På 1850-talet borrade man olja i Tyskland och Rumänien, bland annat och 1859 började man borra efter olja i Pennsylvania i USA. Det var därifrån oljan kom till fabriken på Oljeön.

Det var även på 1850-talet som fotogenet uppfanns och fotogenlampor konstruerades.
En skotsk kemist och geolog som hette James Young tog patent på fotogen, paraffin oil, 1852.

Tidiga konstruktioner av fotogenlampor gjordes bland annat av polacken Ignaz Lukasiewiecz och amerikanen Benjamin Zilliman.

Men redan på 300-talet borrade man efter olja i Kina. Oljan användes sedan som energikälla då man eldade för att få havsvatten att avdunsta för att få fram salt.

Vid den tiden var användningen fortfarande primitiv i resten av världen. Där olja flöt upp i pölar på marken i oljerika områden lade Senecaindianer filtar på pölarna, sög upp oljan och använde den bland annat som medicin. Namnet “Senecaolja” kommer härifrån och betyder “det stora indianska läkemedlet”. Genom tiderna har olika folkslag isolerat hyddor och båtar med olja, eller doppat grova grenar i olja för att göra facklor.

På många håll har gas, som sipprat upp ur marken, börjat brinna på grund av blixtnedslag eller gräsbränder. De brinnande gaspelarna har uppfattats som heliga och tempel byggdes ofta kring dem.

Namnet “fotogen” bildas av orden “photo” som betyder ljus och “genein” som betyder alstrare; ljusalstrare.

Men första världskriget var mycket energikrävande och på 1920-talet blev det allt vanligare med bilar, och nu blev oljan främst intressant som drivmedel, istället för som tidigare som ljuskälla.

De länder som nu producerar mest Saudiarabien, Ryssland och USA.

De som exporterar mest är Saudiarabien, Ryssland och Norge. USA använder själva större delen av sin produktion.

Olja påverkar idag ekonomin och politiken i hela världen. Oljeindustrin påverkar även vår miljö. Det har gjort att främst i-länder har satsat stort på alternativa energikällor som kol-, vind-,  sol- och vattenkraft. Detta gör man även för att slippa vara beroende av de oljeproducerande länderna.

Liksom Preem har utvecklat diesel tillverkad av tallolja arbetar nu världens teknik-elit på att utveckla mer miljövänliga metoder för uppvärmning och som drivmedel – på samma sätt som Ålund på sin tid arbetade för att åstadkomma en revolution inom belysning och maskinvård.