Arbetslivet

Seglingsberg

Efter en kort återflyttning till Örebro så vänder Pehr August under augusti 1845 åter sitt flyttlass norrut. En anställning som bokhållare på bruket i Seglingsberg väntar. Seglingsbergs bruk är litet. Det består av två smedjor, såg och en kvarn. En järnbod och ett stort kolhus hör också till.

Ängelsberg

På bruket i Ängelsberg arbetar Pehr August som bokhållare 1847-1852.

Hälleforsnäs

I juni 1852 börjar Pehr August på Hällefors bruk i Hälleforsnäs. Han får åter ett arbete som bokhållare. Tjänsten uppehåller han i två år och fem månader.

Smedstorp

Den 19 november 1854 bryter Pehr August upp från bruket i Hälleforsnäs, men inte från arbetsgivaren, brukspatron Lasse Celsing. Han har fått en ny tjänst på bruket i Smedstorp som ligger längs vägen mellan Hälleforsnäs och Malmköping. Här blir hans roll dubbel: inspektor för dess lantbruk och förvaltare för bruksrörelsen. Kanske är det nya arbetet en befordran? Bruksrörelsen i Smedstorp består av en stångjärnshammare, två spiksmedjor och en kvarn.

Under tiden i Smedstorp i Smedtorp hittar Pehr August sin kärlek, Karolina Charlotte Fogelström , född 1838, från Yxtaholm i Lilla Mellösa socken. Vigseln äger rum den 19 september 1858.

Danderyd

Nya utmaningar möter Pehr August. Han har sökt en ledig tjänst på en stor gård i Danderyd utanför Stockholm. En tjänst som inspektor blir hans sommaren 1863. Paret Ålund lämnar nu Södermanland till förmån för Nora gård med sin stora mangårdsbyggnad, uppförd under 1800-talets första hälft. Inspektorsbostaden, där paret Ålund får bo, uppfördes på 1700-talet som gårdens huvudbyggnad. De två stannar endast ett år och fyra månader. Den korta tiden till trots, så får vi hoppas att Pehr August fått se något av det som kommer att bli hans stora intresse. Bergolja (petroleum) är på väg in i Sverige. Nyfiken på nyheter som han troligen är, måste det vara spännande. Ett oljeraffinaderi är under uppbyggnad på Reimersholme. Amerikanen Jones ska här separera bergolja och stenkolsolja till amerikansk fotogen-olja.

Molnebo

Kan den korta tiden på Nora gård bero på att Pehr August blev rekommenderad att söka en tjänst på bruket i Molnebo (Heby) där man planerar att bygga en fabrik för framställning av harts? (Används bl.a som friktionsmedel för läderremmar i olika drivsystem.) Terpentin blir en annan försäljningsartikel, som bl.a. Skattmansö bruk köper. Båda produkterna har sitt ursprung i kåda. Fabriken byggs upp i Hjulmyra, en bit från Molnebo. I Hjulmyra kommer också Ålunds att bosätta sig. Fabriken får namnet ”Hjulmyra Tekniska Fabrik”. Den står klar 1865.

Säkerligen funderar Pehr August mycket över nymodigheten att raffinera råolja. Möjligen har han i Reimersholmen sett hur man gör, eller kanske bara läst om det?

Men Pehr August väljer just nu bort bergolja i sina tankar… Dyrt och omständigt att få upp till Hjulmyra? Torrdestillation av trä? Ja, faktiskt. I stort får man ut samma produkter ur trä som bergolja. Så får det bli den här första tiden. Olja ur trä är det han arbetar med.

Annelund

År 1871 slutar Pehr August sin tjänst och de två flyttar till Annelund vid sjön Snytens östra strand norr om Ängelsberg. Engelsbergs bruk hjälper honom med mark att bygga på. I sin nya lilla fabrik är det bergolja (petroleum) han arbetar med, bergolja från Pensylvanien. I början av november 1871 ankommer det första partiet bestående av ”16 fat tung olja”. Partiet levererades av G Sommelius o Co med hjälp av ångaren Pius till Ängelsberg där omlastning sker till ny transport på sjön Snyten. (Det går också bra med landtransport hela vägen från hamnen i Ängelsberg.)

Fabriken lever tyvärr inte så länge. I juli månad 1873 exploderar den p.g.a ett åskväder och tillverkningen sker sedan ute på Barrön/Oljeön från 1876.