Ängelsberg

Ängelsberg eller Engelsberg – guider och andra får ofta frågan om hur samhället stavar sitt namn egentligen.
Svaret är att båda sätten är rätt, beroende på vilken del av samhället man pratar om.

Redan under mitten av 1300-talet började det växa fram, som idag är världsarvet Engelsbergs Bruk. En bergsmanshytta
byggdes, vars upphovsman hette Englika, och ändelsen “benning” för byggnad/hyttbyggnad lades till hans namn och
bildade platsens första namn: Englikebenning.

Under årens lopp förvandlades det namnet till Engelsberg, som så småningom moderniserades ytterligare och blev till
Ängelsberg – men endast för samhället, alltså området kring järnvägsstationen. Bruket – Engelsbergs Bruk – behöll den
gamla stavningen.

Under fliken “Ängelsbergs historia” kan du läsa en kort sammanfattning över samhällets historia.
Under fliken “Ängelsberg idag” finns föreningar och besöksföretag uppräknade.

Ängelsberg är ett samhälle med cirka 60 året runt-boende i de vackra husen.
Tack vare järnvägen och den så kallade Bergslagspendeln som ger bra förbindelser mellan Ludvika och Västerås,
med anslutning till Stockholm, pendlar många som bor här till sina arbeten i till exempel Ludvika, Västerås och Stockholm.
Tack vare internet finns här många småföretagare som har sina kontor hemma.

Ängelsberg ligger i Fagersta kommun, en kommun i norra Västmanland som ingår i Ekomuseum Bergslagen.
Här är länkar till “Fagersta kommun” – och Ekomuseum Bergslagens hemsida och blogg.