Kontakt

Vi är glada att du hittat hit – och vi hoppas du kommer på besök till Oljeön också, om du inte redan varit här!

Att uppleva miljön runt Oljeön, själva ön och fabriken, kan inte ersättas av en hemsida, men vår förhoppning är att sidan ska ge information och inspiration till dig som är intresserad av Bergslagen, av entreprenörskap, av människorna som levt och verkat före oss och av historia, kanske då främst industrihistoria.

Du träffar oss som gjort sidan nedan och du är välkommen att ta kontakt med oss via e-post: info@oljeon.se

Vill du ha kontakt angående öppettider eller besök på Oljeön, kontakta Fagersta Turism: 0223 – 131 00, turism@fagersta.se

 

Karin E. och Lars M. Larsson
1923 flyttade Lars Larsson, då fem år, till Barrön / Oljeön med sin familj. Hans far Werner Larsson var den siste vd’n för fabriken som lades ner 1927. Lars M Larsson är en av de få som minns fabriken från den tid då den var igång.

Sedan 1960-talet har Lars och hustru Karin E Larsson, bortgången 2017, oförtrutet arbetat med att tillse att anläggningen har bevarats som industriminne, med att guida och med att utbilda guider med hjälp av information som de samlat in från styrelseprotokoll, huvudböcker, journaler, avräknings- kassa- och inventarieböcker.

Det mesta av informationen på den här sidan kommer från Karin och Lars. Detta gäller  informationen om fabriken och oljans historia men även om Ängelsbergs arkitektur och konstnärerna, som speciellt Karin intresserat sig för och även skrivit en bok om med titeln “Arkitekter i Ängelsberg. Den kommer inom kort att kunna köpas via den här hemsidan.

Lars är tillsammans med dottern Kersti och sonen Hans aktiva i ett internationellt oljehistoriskt nätverk vari Oljeön ingår.

 

 Thomas Walldow
Skribent på www.oljeon.se

Thomas Walldow är en av Oljeöns guider och har specialiserat sig på Per August Ålund. Genom forskning i arkiv och  kyrkböcker har Thomas hittat mycket information om Ålund som tidigare varit okänd.
Det mesta av informationen om Ålund här på sidan har Thomas tillhandahållit.

 

 

 

Malin Andersson
Administratör och webbmaster för  – www.oljeon.se

Malin började guida på Oljeön sommaren 1988. Den första guidningen hon själv gick med på, för att börja lära sig guidandets konst, började med att Karin och Lars Larsson rodde ut henne till ön, bjöd på saft på arbetarbostadens träveranda och hälsade ”välkommen till Oljeön!”

Den välkomsthälsningen blev startskottet: sedan dess har Malin arbetat med kultur och turism. Denna hemsida tillkom på initiativ av Malin Andersson och producerades av Malins dåvarande företag Primaleve Kulturtjänst som arbetade med information och service inom kultur och turism.
______________________________________________________________________________________________

Ägare och visningsrättsinnehavare

Preem är ägare till raffinaderiet på Oljeön
De är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner m³ råolja per år. Preem har ett raffinaderi i Göteborg och ett i Lysekil en smörjmedelsfabrik i Göteborg, cirka 470 bensinstationer för privatpersoner och 215 tankställen för tung trafik.
Drygt hälften av produktionen exporteras.
Nu satsar Preem stort på Evolution Diesel, som delvis är tillverkad av tallolja som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin.
www.preem.se

 

 

Fagersta Kommun arrenderar Oljeön av Preem och sköter verksamheten
Varje sommar anordnar Fagersta Turism guidade visningar på fasta tider. Grupper kan boka även andra tider.
www.fagersta.se/turism/


Nätverk

Ekomuseum Bergslagen
Oljeön ingår i Ekomuseum Bergslagen som sedan 25 år är ett nätverk i Dalarna och Västmanland,
där sju kommuner samarbetar om upplevelseturism kring en månghundraårig rik järnhistoria.
I nätverket ingår även två länsmuseer, Dalarnas museum och Västmanlands läns museum.
www.ekomuseum.se

______________________________________________________________________________________________

Hemsidan är producerad med benäget tillstånd från Oljeöns ägare, Preem Petroleum och visningsrättsinnehavaren, Fagersta Turism.