Barna- och skolåren

Örebrotiden

På slottet eller till detta någon tillhörande byggnad föddes Pehr August Ålund den 3 augusti 1826. Hans föräldrar var Peter Persson Ålund och Anna Larsdotter Sundstedt. Från Almby, strax utanför Örebro flyttade de till kvarteret Slottet i Örebro 1821. En tid efter flytten till Örebro, titulerades Peter dräng, då han varit detta hos sin tidigare arbetsgivare i Almby.

Pehr August var paret Anna och Peters förstfödde och den ende i den kommande syskonskaran som föddes här i kvarteret Slottet. Syskonskaran kom så småningom att bestå av hela åtta barn, efter att två avlidit i späd ålder.

År 1827 flyttade Pehr August och hans föräldrar till kvarteret Waktknektbacken, beläget ett stycke norr om slottet. Fadern ändrade vid flytten hit sin titel till mätare och hade arbete vid handelsfirman Broms, så möjligen kunde Peter vara virkesmätare hos denna. Oklart dock vad pappa Peter gjorde det första året i Örebro.

På fyra olika adresser till, alla i centrala Örebro, har Peter och Anna och deras barn bott, när Pehr August börjar skolan vid sju års ålder, 1833. Då bor de i gården Nr 1 söder.
En växelundervisningsskola på Drottninggatan blev Pehr Augusts första skola. Skolformen byggde på att äldre elever fick undervisa de yngre. Skolformen kom från Storbritannien och kallades där Bell-Lancaster-metoden.

Växelundervisningsskolan byttes mot Karolinska skolan år 1837. I nedre avdelningen vid Örebro apologistskola, som inrymdes i Karolinska skolan, fick Pehr August sina klasskamrater. I en apologistskola, läste man reala ämnen, det vill säga ämnen där man skaffade sig för näringarna nyttiga kunskaper. Enligt klassens betygsbok från vårterminen 1841, Pehr Augusts sista termin, ingick följande ämnen:

 • tyska språket
 • tyskans skrifning
 • franska språket
 • svenska språket
 • christendom
 • bibliska historien
 • Sveriges historia
 • geographie
 • geometrie
 • arithmetik
 • algebra
 • samt att eleverna fick betyg i flit samt seder och uppförande.

Vid ingången till apologistskolan åren 1837 – 1838, var ämnena något färre.

I nedre avdelningen vid apologistskolan gick Pehr August fyra terminer (hösten 1837, våren 1838, hösten 1838 och våren 1839). Uppgifter för höstterminen 1839 och våren 1840 saknas. Under hösten 1840 och våren 1841 går Pehr August i ”öfversta afdelningen uti Örebro apologistskola”. Efter denna avslutar han sin skoltid och får den 21 juni på examensdagen en ”charta öfver Skandinavien” som gåva efter att ha gått ut sista läsåret med mycket goda betyg efter en svag inledning vid Karolinska skolan. Betygen från läsåret 1837 – 1838 var inte lysande.

Arbogatiden

Vad Pehr August gör från hösten 1841 till hösten 1844 vet vi tyvärr inte. Han kan ha gått i någon privatskola. Möjligheter till vidare studier fanns i Västerås och i Strängnäs och möjligen i Arboga.

Under vintern 1844 – 1845 bor han i Arboga stadsförsamling och har tagit arbete som handelsbetjänt hos handelsman Carl Gustaf Stenberg. Arbetet avslutades i mars 1845.